مقالات

مقالات

صفحه نخست

ARTICLES

معرفی آزمون SAT

Scholastic Admissions Test و یا به اختصار SAT آزمونی تحلیلی است که در سال 1926 توسط موسسه Collegeboard آمریکا طراحی گردیده است. آخرین بار این آزمون در مارچ 2016 دستخوش تغییرات جدی در ساختار شده است.

بیشتر بدانید