satschool logo

۰۲۱ ۲۸۴۲۷۰۶۲

تلفن ایکون
آیکون سرچ

En Route to Future

مقالات

مقالات

صفحه نخست

ARTICLES

معرفی آزمون SAT

Scholastic Admissions Test و یا به اختصار SAT آزمونی تحلیلی است که در سال 1926 توسط موسسه Collegeboard آمریکا طراحی گردیده است. آخرین بار این آزمون در مارچ 2016 دستخوش تغییرات جدی در ساختار شده است.

بیشتر بدانید