satschool logo

۰۲۱ ۲۸۴۲۷۰۶۲

تلفن ایکون
آیکون سرچ

En Route to Future

خدمات اپلای دانشگاه‌های دولتی ترکیه

با در دست داشتن یکی از مدارک YOS یا SAT می توان برای اخذ پذیرش از دانشگاه های دولتی کشور ترکیه اقدام نمود. کارشناسان موسسه SAT School پس از ارائه مشاوره حرفه ای راجع به کیفیت انتخاب رشته و دانشگاه که پیشتر از اهمیت بسیار آن سخن گفتیم اقدام به اپلای برای رشته-دانشگاه های مورد نظر می نمایند تا از این طریق بیشترین شانس برای اخذ پذیرش ایجاد گردد.  

گفتنی است که هر گونه درخواست متقاضی اعم از ترجیح شهر یا شهرهای خاص یا مورد تایید بودن دانشگاه چنانچه احتمالی برای  آن وجود داشته باشد قبلا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اپلای دانشگاه‌های دولتی ترکیه
شهریار فضیلت

شهریار فضیلت

تماس مستقیم با کارشــناس تحصیل در ترکیه

تماس با کارشناس