satschool logo

۰۲۱ ۲۸۴۲۷۰۶۲

تلفن ایکون
آیکون سرچ

En Route to Future

شروع ثبت نام دوره‌ نیمه‌گروهی SAT خرداد ۱۴۰۲

ثبت نام دوره SAT بصورت نیمه گروهی - خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد.

شروع دوره: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ /  تاریخ آزمون: Oct. 7, 2023 / معادل ۱۵ مهر ۱۴۰۲ / طول دوره ۳,5 ماه /  آزمون‌های آزمایشی 

با امکان شرکت آزمایشی در کلاس و ​ پرداخت شهریه در دو نوبت
 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
کلاس یوس
کلاس sat