satschool logo

۰۲۱ ۲۸۴۲۷۰۶۲

تلفن ایکون
آیکون سرچ

En Route to Future

تغییر بورسیه برخی رشته های دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس EMU

بورسیه پزشکی و دندانپزشکی  از  صفر درصد به 30% افزایش پیدا کرده است.

بورسیه داروسازی نیز از 50 درصد به 62.5 درصد افزایش پیدا کرده است

بورسیه  معماری از 50 درصد به 57.5 درصد افزایش پیدا کرده است.

چنانچه در خصوص دریافت بورسیه تحصیلی در این کشور نیاز به مشاوره دارید به این صفحه مراجعه کنید.

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
کلاس یوس
کلاس sat